Pragniemy poinformować, że Msze Święte w naszej kaplicy sprawowane są:

Niedziele i Uroczystości o godz. 8.00;
dni powszednie tymczasowo również o godz. 8.00.

Z przyczyn technicznych notatka znajdująca się w lewym dolnym rogu strony ulegnie zmianie w późniejszym terminie.
2 sierpnia Mszą św. pod przewodnictwem  Ojca Prowincjała Jana rozpoczęłyśmy Jubileusz 50-tej rocznicy istnienia naszego klasztoru.
7 sierpnia o godz. 17.00 została odprawiona druga Msza św. Jubileuszowa, której  przewodniczył  Ks. Bp. Jan Tyrawa. Mszę św. koncelebrowało ok. 20 Kapłanów z diecezji bydgoskiej, od wielu lat zaprzyjaźnionych z naszą Wspólnotą.
W 1966 roku Siostry przybyły z Poznania do Bydgoszczy i zamieszkały w jednorodzinnym domu przy ul. Spacerowej. Po kilku latach przeniosły się do Tryszczyna, gdzie w bardzo trudnych warunkach rozpoczęły budowę nowego klasztoru.
W 1995 roku Siostry zapoczątkowały nową fundację w Gnieźnie, a w 1997 r. w Karagandzie.